Ağlar ve Temsilciler

Genel Merkezi İstanbul’ da yer alan Teknoloji Profesyonelleri Derneği (TEPED)’ in AfrikaAvrupa, Kuzey AmerikaOrta Asya, Silikon VadisiTürk Cumhuriyetleri ve Uzak Doğu ağları bulunmaktadır.

Avrupa Ağı Temsilcisi
Kadir Yücelbaş

AlmanyaBelçikaFransaHollandaLüksemburg ve İngiltere‘de Türkiye’nin vizyonunu geliştirecek çalışmalar yürütülmekte, teknoloji ve bilişim alanında ulusal ve uluslararası düzeyde fayda sağlanması amaçlanmaktadır.

Afrika, Orta Asya, Türk Cumhuriyetleri ve Uzak Doğu Ağları Temsilcisi
Ercan Engin

Azerbaycan, Gürcistan, Çin, Hindistan, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan, Pakistan, Türkmenistan gibi ülkeler ile teknoloji ve bilişim alanında iş birlikleri gerçekleştirerek ulusal ve uluslararası alanlarda yapılacak çalışmalara ortam hazırlanmaktadır.

Kuzey Amerika ve Silikon Vadisi Ağı Temsilcisi
Ali C. Hantal

Dünyada teknoloji ve bilişim sektörünün kalbinin attığı yer olarak bilinen Silikon Vadisi’nde bilişim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeleri yerinde gözlemleyerek, Türkiye’ nin faydasına olacak olan gelişmelerin benimsenerek aktarılması sağlanmaktadır. Ayrıca ülkemizde bilişim ve teknoloji alanında yapılan çalışmaları ve geliştirilen projelerin Silikon Vadisi’nde ilgili noktalara aktarılarak geliştirilmesi için gerekli olan uygun ortamın hazırlanması hedeflenmektedir.