Bankacılık

Çalışma Grubu, Türkiye’nin sürdürülebilir ekonomik büyümesinde önemli rol oynayanfinansal piyasaların etkin bir biçimde işleyebilmesi için gereken önlemleri belirlemek amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Bu amaçla, yurtiçi ve yurtdışı ekonomik gelişmeler ışığında para ve maliye politikalarının finans sektörü üzerindeki etkilerini araştırır ve finansal derinleşme temel konusu odağında TÜSİAD pozisyonlarını belirlemektedir.