Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Çalışma grubu, Türkiye’de bilgi teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla kısa, orta ve uzun dönem stratejileri tespit etme, gerekli hukuki yapının kurulmasına yönelik öneriler geliştirme, bu konularda TÜSİAD görüşü oluşturma ve kamuoyunun bilinçlendirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.