Çalışma Konseyi

Ali C. HANTAL - Yönetim Kurulu Üyesi ve AR-GE Konseyi Başkanı

Teknoloji ve Bilişim alanında gelişen teknolojiler üzerinde çalışmalar yaparak, Türkiye’nin bu hızlı gelişime ayak uydurmasını sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası alanlarda AR-GE faaliyetlerinde bulunmak üzere çalışmalar yürütüyoruz.

Arda MERİÇ - Yönetim Kurulu ve Bilişim Konseyi Başkanı

Bilişim alanında yaşanan ulusal ve uluslararası gelişmeleri genel hatlarıyla değerlendirerek, yapılacak olan çalışmaların hangi çalışma alanları üzerinden devam ettirilmesi gerektiğine karar vererek, doğru alanda geliştirmelerin sağlanması için takip süreçlerinin yürütülmesini sağlıyoruz.

Ahmet Çağrı KOÇAK - Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Konseyi Başkanı

Teknoloji ve Bilişim alanında Türkiye’nin daha güçlü bir seviyeye ulaşması için gençlerimizin yaptığı çalışmaları desteklemek ve yeni çalışmalara öncülük ederek ulusal ve uluslararası alanlarda başarı yakalanması adına faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Ceyhun MISIRLIOĞLU - Yönetim Kurulu Saymanı ve Finans Konseyi Başkanı

Teknoloji ve Bilişim alanında yaşanan gelişmeleri finansal olarak inceleyip, geleceğin teknolojilerinin piyasalara nasıl etkide bulunacağını analiz ederek doğru yönde ilerleme sağlamayı, ulusal ve uluslararası alanda doğru pozisyon alınması için yapılması gereken çalışmaları yürütüyoruz.

Ercan ENGİN - Yönetim Kurulu Üyesi, Girişim/İnovasyon Konseyi Başkanı, Afrika, Uzak Doğu ve Türk Cumhuriyetleri Ağları Temsilcisi

Türkiye’nin ulusal ve uluslararası platformlarda başarı yakalayabilmesi için Girişim ve İnovasyon alanında faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Teknoloji ve Bilişim alanında inovatif girişimleri destekleyerek Türkiye’nin içerisinden uluslararası alanlarda başarı yakalayabilecek projeleri destekliyoruz.

Serpin ALPARSLAN - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İletişim Konseyi Başkanı

Yaptığımız çalışma ve faaliyetlerin yansımalarını doğru bir şekilde aktararak ulusal ve uluslararası platformlarda ilişkilerimizi kuvvetlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Yusuf BIÇAK - Yönetim Kurulu Üyesi ve Hükümet/Kamu İlişkileri Konseyi Başkanı

Teknoloji ve Bilişim alanında gerçekleştirilen çalışmaların kamu alanlarındaki yansımalarını takip ediyor, geliştirilebilecek noktaları analiz ederek yapıların daha hızlı ve kapsamlı hareket etmesini sağlayacak çalışmalar yürütüyoruz.

Fatih SARI - Yönetim Kurulu Genel Sekreteri ve Medya Konseyi Başkanı

Teknoloji ve Bilişim alanlarında yaşanan gelişmeleri, ulusal ve uluslararası medya üzerinden takip ederek doğru, tarafsız, yapıcı ve geliştirici yönde yayınlar hazırlanmasını, ulusal alanda yürütülen projelerin uluslararası platformlara yansıtılması yönünde çalışmalar yürütüyoruz.

Arda MERİÇ - Yönetim Kurulu ve Teknoloji Konseyi Başkanı

Teknoloji alanında yaşanan gelişmeleri değerlendirerek ulusal ve uluslararası alan ne tür çalışmalar yapılması gerektiğini ve bu çalışmaların hangi çalışma alanları ile desteklenmesi gerektiğine karar vererek doğru çalışma alanlarında geliştirmelerin yürütülmesini sağlamakta ve yapılan geliştirmelerin takibini yürütmektedir.

Kadir YÜCELBAŞ - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Ticaret Konseyi Başkanı ve Avrupa Ağı Temsilcisi

Teknoloji ve Bilişim üzerine ulusal ve uluslararası alanlarda yaşanan gelişmelerin ticari faaliyetlere yansımasını takip ederek, yeni açılan ve açılması öngörülen ticari alanlarda faaliyet gösterilmesi üzerine çalışmalar yürütürken, yaşanan gelişmeleri anlık olarak takip ederek güncel ticari pozisyonların nasıl alınması gerektiğiyle ilgili çalışmaları yürütüyoruz.

Çalışma Grupları