Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri ile Faaliyet Alanı

    Ulusal ve Uluslararası alanda faaliyet göstermek üzere teknoloji profesyonellerini bir çatı altında toplamak, Teknoloji ve Bilişimin gelişmesine destek sağlamak, teknolojik bilişim araçlarının kullanılması ve tanıtımına destek olmak, kamuoyunun her konuda aydınlatılması amacı ile kamu spotu yayınlanması sağlamak, Teknoloji ve Medya alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, Bilişim hizmetlerinin geliştirilmesi için Kalkınma ajanslarına projeler yapmak, Bilim ve Teknoloji Bakanlığına projeler sunmak, Kamu kurum ve kuruluşları ile aynı amaçlı kuruluşlarla Avrupa birliği projeleri yapmak, Sivil toplum örgütleri ile iş birliği yapmak amacı ile kurulmuştur.