Derneğin Gelir Kaynakları

  Madde 12-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

  1-Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi ve yıllık aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye yönetim kurulu yetkilidir,

  2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

  3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

  4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

  5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

  6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

  7-Diğer gelirler.