Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

  Madde 2-Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

  1)Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, teknoloji ve bilişim gelişmesinde ar-ge faaliyetlerine destek sağlar,

  2)Teknoloji ve bilişimin geliştirilmesi için kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

  3)Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak, Tanıtım organizasyonları düzenlemek, kamu spotu yayınlamak,

  4)Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

  5)Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

  6)Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

  7)Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak, bunları tefriş etmek,

  8)Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi, eğlenceli etkinlikler, vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

  9)Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

  10)Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, Federasyon kurmak veya kurulu bir Federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak, bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

  11)Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

  12) Yetkili mercilerden izin almak kaydı ile her türlü süreli ve süresiz yayıncılık yapar; Gazete, dergi, kitap, cd, broşür, bülten, ilan, bildiri vs. gibi tanıtım araçları çıkarır/yapar. İnternet yayıncılığı, slayt, mültivizyon gösterileri yapar, yaptırır ve organize eder.

  13) Dernek rozeti, yıllık ajanda, kültürel takvim bastırır, her türlü reklâm, tanıtım ve eşantiyon hazırlar, etkinlik ve organizasyon, video ve çekim hizmetleri yapar,

  14) Üyelerinin ortak sorunlarına çözüm önerileri geliştirir, sorunlarının duyurulması yolunda çalışmalar yapar, bu konularda ilgili Resmi Kurum ve Kuruluşlarla ilişkiler kurar. Ayrıca, gerektiğinde hukuki danışmanlık hizmeti verir.

  15) Sosyal yardımlaşma ve dayanışma plan ve projeleri hazırlar.  Amacı doğrultusunda her türlü yol ve araçlarla tanıtım ve bilgilendirme yapabilir.

  16) Ticari işletme kurar, işletir, kiralar veya kiraya verebilir. Çeşitli ticari kuruluşlarla sözleşmeler yaparak, üye ve mensuplarına daha ucuz alışveriş yapmalarına imkân sağlamak.

  17) Yardım toplama mevzuatı hükümleriyle, bu tüzüğe uygun olarak yurt içi ve yurt dışından bulunan gerçek ve tüzel kişilerden yardım, bağış, intifa ve sükûna hakkı, şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul eder.

  18) Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere danışma kurulları ve komisyonlar kurar, uzman kişilerden oluşan akademik çalışmalar yapar.

  19) Yasaların ve tüzüğün müsaade ettiği her türlü faaliyette bulunabilir.