Taşınmazların Bildirilmesi

    Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”’ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.