Genç TEPED Faaliyetleri

Teknoloji ve Bilişim alanı tecrübe paylaşım konferansları,

Genç girişimcilere yönelik eğitimler ve kongre çalışmaları (Ürün Geliştirme, Projelendirme, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Markalaşma Eğitimi, Yetenek Yönetimi Eğitimi, Zaman Yönetimi Eğitimi, Motivasyon, Toplantı Yönetimi Eğitimi, Hedef Koyma, Yeni Teknolojiler, Siber Güvenlik, Bilişim ve Küresel Rekabet Eğitimi vb.),

Ulusal ve uluslararası faaliyetler,

Teknoloji ve Bilişim seminerleri,

Sektörel çalışmalar (Eğitimler, kongre çalışmaları, zirveler, bültenler, araştırma raporları),

Teknolojik finans çalışmaları (Yıl Sonu Finansal Teknoloji Değerlendirme Paneli, TEPED finans raporlarının takip ve değerlendirmesi, bilişim ve teknoloji alanındaki gelişmelerin takip ve değerlendirmesi),

Anadolu’daki Genç TEPED üyelerinin nabzını tutmak ve ortak çalışma zemini oluşturmak için yapılan çalışmalar (Teknoloji toplantıları, sektörel zirveler ve kongreler)

Ulusal ve uluslararası gençlik kuruluşlarıyla geliştirilen iş birlikleri,

Ulusal ve uluslararası fuar, iş forumu ve teknoloji gezilerine katılım,

Genç TEPED üyeleri arasında teknoloji ve bilişim alanında yapılacak olan çalışmaları teşvik (Sektörel Üye Rehberi, ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine yönelik eğitim ve aktiviteler),

Uluslararası teknoloji ve bilişim seminerleri (Yeni teknolojiler, bilişim alanında yaşanan gelişmeler),

Üniversitelerde gerçekleştirilen panel ve programlar,

Türkiye’de teknoloji kültürünün yerleşmesi için proje ve faaliyetlerin desteklenmesi,

Yayın çalışmaları (TEPED Dergisi, Sosyal Medya),

Sosyal etkinlikler (Doğa ve kültür gezileri ile çeşitli aktiviteler).