Genç TEPED Üyelik Koşulları

Üye Olmak İçin Gerekenler

Üye Olma Hakkı
Fiil ehliyetine sahip bulunan, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan, Genç TEPED Konsey Başkanı’nın önerdiği ve TEPED Yönetim Kurulu’nun uygunluk onayı verdiği 18-30 yaş arasında yer alan her gerçek kişi Genç TEPED’e üye olma hakkına sahiptir.

Üyelik Onayı
Dernek Başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Gerekli Evraklar
Eksiksiz olarak doldurulmuş Genç TEPED Üyeliği Başvuru Formu,
1 adet resim
Adli Sicil Kaydı
Girişi ücreti ve yıllık aidat ödendi makbuzu
* Online olarak doldurulmuş formalar için resim ve adli sicil kaydı dosya olarak eklenmelidir.