KOBİ

Çalışma Grubu, TÜSİAD – Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu (REF) tarafından yürütülmekte olan KOBİ’lerde Büyüme ve Verimlilik projesinin koordinasyonunu yürütmektedir. Grubun çalışmaları kapsamında KOBİ’lerin büyüme ve verimlilik dinamiklerinin analiz edilmesi ve KOBİ destek politikalarının veriye dayalı biçimde gözden geçirilmesi hedeflenmektedir.