Teped About

TEPED, Türkiye’nin önde gelen iş dünyası yöneticileri ve teknoloji profesyonelleri tarafından oluşturulan, ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren gönüllü teknoloji ve iş dünyası kuruluşudur. TEPED, bünyesinde yer alan kişi ve kuruluşlar itibariyle Türkiye’nin teknoloji ve bilişimin gelişiminde siber güvenlik, iletişim, medya, inovasyon, üretim, katma değer, eğitim, kayıtlı istihdam, dış ticaret gibi alanlarda önemli temsil yeteneğine sahiptir. Gerçekleştirdiği çalışmalar ile rekabetçi teknoloji üretimi, sürdürülebilir teknolojik girişimler, geliştirilen bilişim çalışmaları ve bunların katılımcı demokrasi anlayışı ile sürdürülebilir hale getirilerek kalkınma ve rekabetçi piyasa ekonomisinin benimsendiği bir toplumsal düzenin oluşmasına da katkı sağlamayı amaçlar. Genel Merkezi İstanbul’ da yer alan TEPED’ in Almanya, Azerbaycan, Belçika, Çin, Hollanda ve Silikon Vadisi ağları bulunmaktadır. TEPED, Türkiye’nin dünyanın önde gelen teknolojik gelişim yaşayan ülkeleri seviyesine gelmesi için Ar-Ge, eğitim, finans, iletişim, inovasyon, kamu, medya, ticaret alanlarında ulusal ve uluslararası çalışmalar yürütmektedir.