TEPED Akademi

Teknoloji Profesyonelleri Derneği (TEPED) üniversiteler ve eğitim kurumları ile iş birliği yaparak, TEPED’in araştırma yapma ve görüş oluşturma sürecini akademisyen ve bilim insanları ile desteklemeyi amaçlamaktadır. Üniversiteler ve eğitim kurumları ile daha etkili bir iş birliği kurmayı mümkün kılan oturumlar, uluslararası standartlarda araştırma projeleri yürütülmesini sağlamaktadır.