TEPED Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Türkiye’nin önde gelen iş dünyası yöneticileri ve teknoloji profesyonelleri tarafından oluşturulan, ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren Teknoloji Profesyonelleri Derneği – TEPED Genel Kurulu gerçekleştirildi.

TEPED, bünyesinde yer alan kişi ve kuruluşlar itibariyle Türkiye’nin teknoloji ve bilişim gelişiminde ar-ge, eğitim, finans, dış ticaret, girişim, inovasyon, iletişim, katma değer, kayıtlı istihdam, medya, siber güvenlik, üretim gibi alanlarda önemli temsil yeteneğine sahiptir. Gerçekleştirdiği çalışmalar ile rekabetçi teknoloji üretimi, sürdürülebilir teknolojik girişimler, geliştirilen bilişim çalışmaları ve bunların katılımcı demokrasi anlayışı ile sürdürülebilir hale getirilerek kalkınma ve rekabetçi piyasa ekonomisinin benimsendiği bir toplumsal düzenin oluşmasına da katkı sağlamayı amaçlar.

Türkiye’nin teknoloji alanındaki değişimi başladı…

#TEPED #GençTEPED