TEPED Hakkında

TEPED, Türkiye’nin önde gelen iş dünyası yöneticileri ve teknoloji profesyonelleri tarafından oluşturulan, ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren gönüllü teknoloji ve iş dünyası kuruluşudur.

TEPED, bünyesinde yer alan kişi ve kuruluşlar itibariyle Türkiye’nin teknoloji ve bilişim gelişiminde ar-ge, eğitim, finans, dış ticaret, girişim, inovasyon, iletişim, katma değer, kayıtlı istihdam, medya, siber güvenlik, üretim gibi alanlarda önemli temsil yeteneğine sahiptir. Gerçekleştirdiği çalışmalar ile rekabetçi teknoloji üretimi, sürdürülebilir teknolojik girişimler, geliştirilen bilişim çalışmaları ve bunların katılımcı demokrasi anlayışı ile sürdürülebilir hale getirilerek kalkınma ve rekabetçi piyasa ekonomisinin benimsendiği bir toplumsal düzenin oluşmasına da katkı sağlamayı amaçlar. Genel Merkezi İstanbul’ da yer alan TEPED’ in, Amerika Birleşik DevletleriAlmanya, Azerbaycan, Belçika, Çin, Fransa, GürcistanHindistan, Hollanda, İngiltere, Kazakistan, Kırgızistan, Kenya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Lüksemburg, Özbekistan, Pakistan, Türkmenistan olmak üzere AfrikaAvrupa, Kuzey Amerika, Orta Asya, Silikon Vadisi, Türk Cumhuriyetleri ve Uzak Doğu ağları bulunmaktadır. TEPED, Türkiye’nin dünyanın önde gelen teknolojik gelişim yaşayan ülkeleri seviyesine gelmesi için Ar-Ge, Bilişim, Eğitim, Finans, Girişim ve İnovasyon, İletişim, Kamu, Medya, Ticaret ve Teknoloji alanlarında ulusal ve uluslararası çalışmalar yürütmektedir. TEPED’in Temsil Yeteneği Üyeleri 2.000’ e yakın şirketi temsil eder ve bu şirketler teknoloji sektöründe önemli bir yere sahiptir. TEPED Yapılanması TEPED tüm çalışmalarını, Yönetim Kurulu üyelerinin başkanlık görevlerini yürüttüğü 10 Çalışma Konseyi ve çalışma konseylerinin bünyesinde yer alan Çalışma Grupları vasıtasıyla gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalar Temsilciler ve TEPED Teknoloji Zirveleri’nin destek ve katkısı ile sürdürülmektedir.

TEPED Temsilcisi Bulunan Ülkeler Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Azerbaycan, Belçika, Çin, Fransa, Gürcistan, Hindistan, Hollanda, İngiltere, Kazakistan, Kırgızistan, Kenya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Lüksemburg, Özbekistan, Pakistan, Türkmenistan

TEPED Çalışma Konseyi

TEPED Türkiye’yi Teknolojinin Geleceğine Hazırlıyor

Özel sektörü gönüllülük esasında bir araya getiren ve Türk teknoloji dünyasının çalışmalarını anlamak, anlatmak ve geliştirmek için çaba sarf eden TEPED, ülkemizin bölgesel ve küresel teknoloji gücü olabileceğine olan inancıyla Türkiye’yi geleceğe hazırlıyor.

TEPED

Dünyada teknoloji sektöründe yaşanan gelişmelerin, girişimlerin, çalışmaların, rekabet koşullarının kurum ve geliştiriciler nezdindeki durumunu, teknolojik yatırımların benimsendiği ve takip edildiği gelişmiş bir topluluk düzeninin gelişmesine katkı sağlamayı hedefler.

 • Düşünce, inanç ve girişim özgürlüklerinin,
 • Laik hukuk devletinin,
 • Katılımcı demokrasi anlayışının,
 • Liberal ekonominin,
 • Rekabetçi piyasa ekonomisinin kurum kurallarının ve sürdürülebilir çevre dengesinin benimsendiği bir toplumsal düzenin oluşmasına ve gelişmesine katkı sağlamayı amaçlar.
 • Teknoloji ve Bilişim sektöründe yaşanan gelişmelerin toplum hayatında doğru ve faydalı kullanımını sağlama gayretindedir.
 • Gelişmiş toplum seviyesine ulaşmak için ekolojik olarak gerçekleştirilen çalışmaları da takip ederek faydalı model yaratılmasına katkı sağlar.
 • Ulusal ve uluslararası alanlarda yaşanan teknolojik gelişmelerin yansımalarını analiz ederek çıkarım sağlamak ve bu çıkarımları ülkemizin gelişiminde kullanmak üzere çalışmalar yürütmektedir.

TEPED

 • Teknolojik geliştirmelerin ve yatırımların sürdürüldüğü bir ortamda, ülkemizin ekonomik ve teknolojik kalkınmasında bölgesel ve sektörel potansiyelleri en iyi şekilde değerlendirerek ulusal teknoloji politikaları oluşturulmasına katkıda bulunur;
 • Türkiye’nin teknoloji sektöründe küresel rekabet düzeyinde tanıtımına katkıda bulunur, Avrupa Birliği (AB) üyeliği sürecini desteklemek üzere uluslararası AR-GE, Bilişim, Eğitim, Finans, Girişim ve İnovasyon, İletişim, Hükümet ve Kamu, Medya, Teknoloji, Ticaret temsil ve iş birliği ağlarının geliştirilmesi için çalışmalar yapar;
 • Uluslararası teknolojik entegrasyonu ve etkileşimi hızlandırmak için bölgesel ve yerel araştırmalar yapar, görüş oluşturur, projeler geliştirir ve bu kapsamda etkinlikler düzenler.
 • TEPED, Türk teknoloji dünyası adına, bu çerçevede oluşan görüş ve önerilerini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM), hükümete, diğer devletlere, uluslararası kuruluşlara ve kamuoyuna doğrudan ya da dolaylı olarak basın ve diğer araçlar aracılığı ile ileterek, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda düşünce ve hareket birliği oluşturmayı hedefler.

Kurucular Protokolü

Anayasamızın öngördüğü prensiplere uygun olarak bilişim ve teknoloji alanlarında çalışan meslek ve iş insanlarının bilgi, tecrübe ve faaliyetlerini değerlendirmek suretiyle, Türkiye’nin teknolojik yönden gelişmesine ve gelişmiş teknolojiler seviyesine çıkarılmasına yardımcı olmak amacıyla kurulan Teknoloji Profesyonelleri Derneği (TEPED)’in devamlılığını sağlamak ve görevlerini yürütmek üzere gerekli mali yardımları, hemfikir kalınacak esaslar dahilinde, müştereken yapacağımızı taahhüt ederiz.