Üyelik Koşulları

Üye Olmak İçin Gerekenler

Üye Olma Hakkı
Fiil ehliyetine sahip bulunan, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan ve TEPED Yönetim Kurulu’nun uygunluk onayı verdiği her gerçek ve tüzel kişi TEPED’e üye olma hakkına sahiptir.

Üyelik Onayı
Dernek Başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Onursal Üyelik
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar ve yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Onursal üyelikler dernek aktif olduğu sürece devam eder.

Gerekli Evraklar
Eksiksiz olarak doldurulmuş TEPED Üyeliği Başvuru Formu,
1 adet resim
Adli Sicil Kaydı
Girişi ücreti ve yıllık aidat ödendi makbuzu
* Online olarak doldurulmuş formalar için resim ve adli sicil kaydı dosya olarak eklenmelidir.